حضور وزیر تجارت ترکیه در نشست مدیران ارشد شرکت های ترک – ژاپن در توکیو

مذاکرات مربوط به توافقنامه مشارکت اقتصادی ترکیه و ژاپن نیز در دستور کار وزیر بازرگانی ترکیه بود.

1228227
حضور وزیر تجارت ترکیه در نشست مدیران ارشد شرکت های ترک – ژاپن در توکیو

رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه گفت: ژاپنی ها و ترک ها گرچه در جغرافیای دور از هم زندگی می کنند، اما دوستی بین دو ملت فاصله ها را از بین برده است.

رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه با سخنرانی در نشستی که توسط شورای روابط اقتصاد خارجی و فدراسیون اقتصادی ژاپن و با شرکت فعالین اقتصادی و مدیران ارشد شرکت های ترک – ژاپن در توکیو پایتخت ژاپن برگزار شد، گفت: حجم تجارت بین ترکیه و ژاپن در سال های اخیر افزایش یافته است و ما از افزایش روابط تجاری میان دو کشور استقبال می کنیم.

وزیر تجارت ترکیه تاکید کرد که بر تجارت بین ترکیه و ژاپن و افزایش همکاریهای اقتصادی دو کشور اهمیت زیادی قایل هستند.

پکجان تاکید کرد که بین ترکیه و ژاپن همانند تجارت در زمینه سرمایه گذاری نیز پتانسیل بسیار بالایی وجود دارد.

مذاکرات مربوط به توافقنامه مشارکت اقتصادی ترکیه و ژاپن نیز در دستور کار وزیر بازرگانی ترکیه بود.

وزیر تجارت ترکیه تاکید کرد که با اتمام مذاکرات، میزان تجارت بین دو کشور نیز افزایش خواهد یافت.خبرهای مرتبط