افزایش تولیدات صنایع ترکیه در ماه مارس

تولیدات صنایع ترکیه در ماه مارس نسبت به ماه ماقبل 2 ممیز 1 درصد افزایش یافت

افزایش تولیدات صنایع ترکیه در ماه مارس

تولیدات صنایع ترکیه در ماه مارس نسبت به ماه ماقبل 2 ممیز 1 درصد افزایش یافت.

اداره آمار ترکیه نتایج شاخص تولیدات صنایع ماه مارس را اعلام کرد.

براین اساس، شاخص بخش معادن و دغال سنگ در ماه مارس نسبت به ماه ماقبل 4 ممیز 1 درصد و شاخص صنایع تولید نیز 2 ممیز 2 درصد افزایش یافت.

شاخص بخش معادن و دغال سنگ نسبت به ماه مارس سال گذشته 2 ممیز 2 درصد افزایش نشان داد.

در همین ماه بیشترین افزایش با 4 ممیز 2 درصد در بخش فناوری تحقق یافت.

برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه در حساب توییتری خود گفت، روند مثبت در تولید صنایع ادامه دارد. با بسته ای که به اتفاق بانکهای دولتی اعلام خواهیم کرد، به تامین تعادل در این بخش یاری بزرگی خواهیم نمود.خبرهای مرتبط