بورس استانبول فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کرد

ارزش شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز با افزایش 0.67 درصدی در سطح 94,158.59 واحد قرار گرفت

1176155
بورس استانبول فعالیت خود را با روند صعودی آغاز کرد

ارزش شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز چهارشنبه 3 آوریل 2019 با افزایش 0.67 درصدی معادل 625.46 واحد در سطح 94,158.59 واحد قرار گرفت.

شاخص بخش بانکداری بورس استانبول با رشد 1.04 درصدی و شاخص هلدینگ‌ها نیز با 0.05 درصد افزایش ارزش مواجه شدند.

در همین حال شاخص بخش گردشگری بیشترین سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشت.

گفتنی است شاخص «بیست-100» بورس استانبول روز گذشته فعالیت خود را در سطح 93.533,12 واحد به پایان رساند.خبرهای مرتبط