ذخایر ارزی ترکیه طی یک هفته 4.3 میلیارد دلارافزایش یافته است

مراد چتین‌کایا، رئیس بانک مرکزی ترکیه: ذخایر خالص ارزی کشور طی یک هفته گذشته با افزایش 2.4 میلیارد دلار به 28.6 میلیارد دلار رسید

1172377
ذخایر ارزی ترکیه طی یک هفته 4.3 میلیارد دلارافزایش یافته است

مراد چتین‌کایا، رئیس بانک مرکزی ترکیه: ذخایر خالص ارزی کشور طی یک هفته گذشته با افزایش 2.4 میلیارد دلار به 28.6 میلیارد دلار رسید.

مراد چتین‌کایا، رئیس بانک مرکزی ترکیه: مجموع ذخایر ما طی یک هفته اخیر 4.3 میلیارد دلار افزایش یافته و از تاریخ 27 مارس به سطح 96.7 میلیارد دلار رسید.

رئیس بانک مرکزی ترکیه: برغم وجود برخی نوسانات، ذخایر ما در میان مدت به طور مستمر سیر صعودی داشته است.خبرهای مرتبط