تعداد مسافران فرودگاه‌های استانبول روز بروز افزایش می یابد

تعداد مسافران فرودگاه‌های شهر استانبول ترکیه در ماه ژانویه امسال 7 میلیون و 968 هزار و 882 نفر رسید

1142194
تعداد مسافران فرودگاه‌های استانبول روز بروز افزایش می یابد

در ماه ژانویه امسال 7 میلیون و 968 هزار و 882 نفر از طریق 56 هزار و 420 پرواز داخلی و خارجی در سه فرودگاه‌ شهر استانبول ترکیه مسافرت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مدیریت فرودگاه‌های دولتی ترکیه در این زمینه اعلام کرده است:

«شمار مسافران در سه فرودگاه «استانبول» آتاتورک» و صبیحه گوگچن» این شهر در ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 8890 نفر افزایش داشته است.

در ژانوی 2019 از فرودگاه آتاتورک یک میلیون و 400 هزار و 790 نفر با پرواز داخلی و 3 میلیون و 718 هزار و 23 نفر با پرواز خارجی مسافرات کرده اند.

دو میلیون و 757 هزار و 846 نفر از طریق «صبیحه گوگچن» جا به جا شدند. از فرودگاه «استانبول» که اکتبر گذشته افتتاح شد 92 هزار و 223 نفر استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که ماه گذشته 14 میلیون و 68 هزار و 59 مسافر از طریق فرودگاه‌های سراسر ترکیه جا به جا شده اند. 57 درصد آنان از سه فرودگاه مذکور دراستانبول استفاده کرده‌اند».خبرهای مرتبط