ترکیه در بین 10 کشور برتر فروش خودرو در اروپا جای گرفت

ترکیه در زمینه فروش خودرو در سال 2018 در بین 31 کشور اروپا در جایگاه هشتم ایستاد

ترکیه در بین 10 کشور برتر فروش خودرو در اروپا جای گرفت

بر اساس گزارش «ارزیابی بازار خودوری اروپا در سال 2018» انجمن توزیع کنندگان خودرو که با استفاده از داده های اتحادیه تولیدکنندگان اتومبیل اروپا «ACEA» آماده شده است، ترکیه با فروش 486 هزار 321 خودرو در بین 31 کشور انجمن تجارت آزاد و اتحادیه اروپا در جایگاه هشتم قرار گرفت.

در بین کشورهای اروپایی آلمان با فروش 3 میلیون و 453 هزار و 778 دستگاه خودرو در صدر این کشورها قرار گرفت.

انگلیس، فرانسه و ایتالیا به ترتیب پایین تر از آلمان قرار گرفتند.

بخش روم نشین قبرس نیز با 12 هزار و 956 دستگاه فروش خودرو در پایین تر از تمامی کشورهای قرار گرفته است.خبرهای مرتبط