تاجیکستان سال گذشته 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرد

وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان اعلام کرد که این کشور سال گذشته در مجموع 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است

1134701
تاجیکستان سال گذشته 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرد

عثمان علی عثمان زاده، وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان طی سخنانی در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که این کشور سال گذشته 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق به خارج از کشور صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی این کشور خاور، وی با بیان اینکه ازبکستان و افغانستان ازعمده ترین خریداران برق تاجیکستان در سال 2018 بوده‌اند، تصریح کرد: حجم کلی صادرات برق این کشور به ازبکستان 1.4 میلیارد کیلووات ساعت و 926 میلیون کیلووات ساعتبه افغانستان بوده است.

به گفته این مقام تاجیک، میزان مذکور در مقایسه با میزان برق صادر شده در مدت مشابه سال قبل 1.9 درصد رشد داشته است.خبرهای مرتبط