افزایش ده درصدی مسافرین خطوط هوایی ترکیه

شمار مسافرین خطوط هوایی ترکیه در سال 2018 نسبت به سال قبل با 10 درصد افزایش به 75.2 میلیون نفر رسید

افزایش ده درصدی مسافرین خطوط هوایی ترکیه

شمار مسافرین خطوط هوایی ترکیه در سال 2018 نسبت به سال قبل با 10 درصد افزایش به 75.2 میلیون نفر رسید. 

میزان مسافرین خارجی با سه پوئن افزایش به 81 درصد و میزان مسافرین داخلی با یک پوئن افزایش به 85 درصد رسید. 

شمار مسافرین ترانسفر خارجی با افزایشی 12 درصدی قید کرد. 

در طول سال 2018 سفرهای باری در مقایسه با سال 2017 با 25 درصد افزایش به 1.4 میلیون تن رسید. 

 

 

 

 


برچسب ها: ترکیه , خطوط هوایی

خبرهای مرتبط