صادرات زردآلوی خشک مالاتیای ترکیه به 110 کشور

زردآلوی خشک تولید مالاتیای ترکیه که 85 درصد نیاز جهانی را تامین می کند در دوره زمانی ژانویه-نوامبر امسال به 110 کشور به میزان 42 هزار و 377 تن و 143 کیلوگرم صادر شد

صادرات زردآلوی خشک مالاتیای ترکیه به 110 کشور

زردآلوی خشک تولید مالاتیای ترکیه که 85 درصد نیاز جهانی را تامین می کند در دوره زمانی ژانویه-نوامبر امسال به 110 کشور به میزان 42 هزار و 377 تن و 143 کیلوگرم صادر شد.

زردآلوهایی که در مالاتیا با نزدیک به 8 میلیون اصله درخت به بار می آیند امسال نیز مانند همه ساله دهان مردم جهان را شیرین کرد. بیشترین صادرات این محصول به ترتیب به آمریکا، فرانسه، آلمان، برزیل و بریتانیا صورت گرفته است.خبرهای مرتبط