افزایش گردش مالی ترکیه در بخش هوانوردی، به 110 میلیاد لیره ترک

ترکیه در بخش هوانوردی، گردش مالی 3 میلیارد لیره ای سال 2003 را به 110 میلیارد لیره افزایش داد

1103338
افزایش گردش مالی ترکیه در بخش هوانوردی، به 110 میلیاد لیره ترک

بر أساس اطلاعات جمع اوری شده از کتاب "ترکیه دسترسی یافته و رسیده" که از سوی وزارت حمل و نقل و زیرساخت  تهیه گردیده است، ترکیه واقع در جغرافیایی که 1.5 میلیارد تن  میتوانند طی 4 ساعت به آن دسترسی بیابند، در نزدیکی منطقه ای است که بیشترین طلب برای دسترسی از طریق خطوط هوایی به آن، میباشد.

حمل و نقل هوایی در حالیکه با وضعیت اقتصادی درترکیه، پیشرفت در تکنولوژی و افزایش رقابتها به سرعت پیشروی میکند، دارای رشدی سه برابر میانگین هوانوردی درکل جهان است.

در ترکیه که در کل جهان در رده چهارم تعداد مسافران هوایی و در اروپا در رده چهارم قرار دارد، از سال 2003 تاکنن در نتیجه سیاستهایی که در پیش گرفته شده است، تعداد هواپیماهای شرکت خطو هوایی 220 درصد، ظرفیت صندلیها، 254 درصد، ظرفیت پست هوایی 449 درصد و تعداد نقاط پرواز در داخ و خارج از کشور به 351 افزایش یافته است.

در حالیکه طی سال 2003، 626 وسیله نقلیه هوایی در بخش هوانوردی غیرنظامی ترکیه وجود داشت، این تعداد در آگوست سال 2018 به هزارو 390 افزایش یافت.

تعداد افرادی که در این بخش استخدام شده اند نیز از 65 هزار تن، در سال 2017 به 196 هزارو 41 تن افزایش یافته است.خبرهای مرتبط