رشد دارایی های هالک بانک ترکیه به 387,3 میلیارد لیر رسید

رشد دارایی های هالک بانک ترکیه در پایان سال جاری با 26.8 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 2017 به 387,3 میلیارد لیر رسیده است

1084414
رشد دارایی های هالک بانک ترکیه به 387,3 میلیارد لیر رسید

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی هالک بانک ترکیه رشد دارایی های آن در پایان امسال با 26.8 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 387,3 میلیارد لیر؛ مجموع سپرده های این بانک نیز با صعود 23.8 درصدی به 239,2 میلیارد لیر رسیده است.

مجموع وام های هالک بانک در پایان سه ماهه سوم سال جاری با 34.4 درصد افزایش در مقایسه با پایان سال 2017 به 350,3 لیر رسید. به این ترتیب وام های بازرگانی از جمله وام های مختص به بنگاه‌ های کوچک و متوسط با 34.9 درصد ارتقاء به 217 میلیارد لیر دست یافته است.

همچنین سهم این وام ها در بازار 15.2 درصد بوده و سود خالص این بانک نیز در این بازه زمانی به عنوان 2.2 میلیارد لیر ثبت شده است.

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط