موسس شرکت تسلا، به خودش و شرکتش 20 میلیون جریمه پرداخت خواهد کرد

ماسک به اتهام "دروغ و تلاش برای هدایت نادرست" مجبور به برکناری از سمتش شد

1059307
موسس شرکت تسلا، به خودش و شرکتش 20 میلیون جریمه پرداخت خواهد کرد

الون ماسک موسس شرکت تولید خودروی الکتریکی و ذخیره انرژی امریکایی تسلا، در چهارچوب اتهام پولشویی، از ریاست هیئت مدیره این شرکت، خارج خواهد شد.

بر اساس بیانیه صادره از کمیسیون بورسها و اوراق بهادار ایالات متحده امریکا، ماسک طی 45 روز از ریاست هیئت مدیره شرکت تسلا استعفا داده و طی 3 سال آینده، حق نامزدی برای این سمت را نیز نخواهد داشت.

گفتنی است ماسک به عنوان مدیر ارشد تسلا به کارش ادامه خواهد داد.

ماسک با "قبول اتهامات و عدم رد آنها"، قبول کرد تا به خود و به شرکت، 20 میلیون دلار پرداخت نماید.

گفتنی است کمیسیون بورسها و اوراق بهادار، روز پنجشنبه با اتهام ماسک در خصوص توضیحاتش مبنی بر اینکه "سهام تسلا را جمع آوری کرده و برای خروج آن از بورس، منابع مالی جدیدی یافته است"، این سخنان را "دروغ و تلاش برای هدایت نادرست" قلمداد کرده و در حق وی شکایت کرده بود.

لازم به ذکر است که ماسک همچنین یکی از مدیران ارشد شرکت اسپیس X، شرکت تولید سفینه و موشک در امریکا میباشد.خبرهای مرتبط