خطوط هوایی ترکیه از مهمترین برندهای خطوط هوایی جهان

خطوط هوایی ترکیه جایگاه اول خود در رده بندی صادرات ترکیه،Fortune 500  را از سال 2008 تاکنون حفظ کرده است

خطوط هوایی ترکیه از مهمترین برندهای خطوط هوایی جهان

بر اساس بیانیه صادره از خطوط هوایی ترکیه، این شرکت که سفرهای هوایی اش را از 85 سال قبل تا کنون ادامه میدهد، در روند رشد ترکیه نیز جایگاه خود را محافظت کرده است.

خطوط هوایی ترکیه در چهارچوب Fortune 500، با صادراتی به میزان 8 میلیارد و 50 میلیون دلار، شرکتی است که بیشترین ارز را به ترکیه وارد کرده است.

این شرکت بدین ترتیب از سال 2008 تاکنون جایگاه اول خود در Fortune 500 را حفظ میکند.

خطوط هوایی ترکیه با رشدی که طی 10 سال اخیر داشته است، در میان بهترین خطوط هوایی جهان جای داشته و در 122 کشور به 304 نقطه مختلف دارای شبکه سفرهای هوایی میباشد و به شکل برند بسیار مهمی از ترکیه در آمده است.

این شرکت با تاثیرات مثبتی که در بخشهای خدمات و استخدام داشته است، یکی از مشهورترین شرکتهای برند شده ترکیه در کل جهان میباشد.خبرهای مرتبط