سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

اغلب بازارهای بورس اروپا عصر امروز کار خود را با سیر صعودی به پایان بردند

سیر صعودی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

بازارهای بورس اغلب کشورهای اروپایی عصر امروز کار خود را با سیر صعودی به پایان بردند. بر این اساس شاخص «یورو استوکس 600» با 0.78 درصد افزایش به 384.37 واحد رسید.

شاخص «ام.آی.بی 30» بورس ایتالیا در یک روند صعودی با رشد 0.38 درصدی به 21.790.12 واحد و شاخص «داکس-30» آلمان با افزایش 0.61 درصدی به 12.492.97 واحد رسید.

همچنین شاخص «فوتسی-100» بورس لندن با افزایش 0.78 درصدی به 7.651.33 واحد و شاخص بورس «کک-40» فرانسه نیز با 0.97 درصد افزایش به 5.405.90 واحد صعود کرد.

برابری یورو/ دلار از ساعت 19:19 به وقت ترکیه با افزایش 0.14 درصدی به سطح 1.1689 رسید.خبرهای مرتبط