افزایش ارزش سهام بورس نیویورک

بورس نیویورک روز کاری خود را با افرایش ارزش سهام به پایان رساند

افزایش ارزش سهام بورس نیویورک

بورس نیویورک در ایالات متحده آمریکا روز کاری خود را با افزایش ارزش سهام به پایان رساند.

شاخص سهام صنعتی داوجونز نیویورک با رشد 0.58 درصدی معادل 143.07 واحد در سطح 24.919.66 واحد قرار گرفت.

شاخص استاندارد اند پورز 500 با صعود 0.35 درصدی معادل 9.67 واحد به 2.793.84 واحد رسید.

از سوی دیگر شاخص سهام نسدق تکنولوژی نیز با افزایش 0.04 درصدی به سطح 7.759.20 واحد صعود کرد.

خبرگزاری آناطولی خبرهای مرتبط