افزایش صادرات انگور ترکیه

ارقام صادرات انگور ترکیه در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است

افزایش صادرات انگور ترکیه

اتحادیه صادرکنندگان منطقه اژه ترکیه  اعلام کرد: میزان صادرات انگور تازه ترکیه در سال 2017 با 86.7 درصد افزایش نسبت به سال گذشته آن، به 196 میلیون دلار رسیده است.

همین اتحادیه تاکید کرد : صادرات انگور بی هسته (superior seedless) که نسبت به انگور سلطانی تقریبا 15روز زودتر می رسد فردا شروع خواهد شد.

صادرات انگور تازه از ترکیه در سال 2016 در حدود 105 میلیون دلار بوده و این رقم در سال 2017 در حدود 86.7 درصد افزایش یافته و به 196 میلیون دلار رسیده است.

انگور سلطانی مقام اول در صادرات را به خود اختصاص داده است.

اعلام گردید که روسیه بعنوان بازار اصلی صادرات انگور ترکیه مورد هدف قرار داده شده است. 

 خبرهای مرتبط