افزایش صدور گاز شرکت گازپروم به اروپا

رئیس گازپروم گفت: قصد داریم تا پایان سال 2018، در حدود 200 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اروپا ارسال کنیم

1002602
افزایش صدور گاز شرکت گازپروم به اروپا

آلکسیا میلر رئیس  " گازپروم" ،‌ شرکت انرژی روسیه گفت: قصد داریم تا پایان سال 2018، در حدود 200 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اروپا ارسال کرده رکورد جدیدی را به دست آوریم.

میلر در یک کنفرانس مطبوعاتی گازپروم در شهر سنت پترزبورگ روسیه تصریح کرد که آنها در نیمه اول سال 2018،  101 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اروپا ارسال کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش نشان می دهد.

میلر خاطر نشان کرد که در صورت حفظ تمایل اروپا به خرید گاز از روسیه، در سال 2018 میزان صدور گاز به اروپا به رکورد جدیدی دست خواهد یافت.

گازپروم، بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است و به حدود 30 درصد از نیازهای گاز طبیعی اروپا را پاسخ می دهد.

گازپروم در سال 2017، 194.4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اروپا صادر کرده است.خبرهای مرتبط