تنظیم دوباره توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و دول اتحادیه تجارت آزاد اروپا

محدوده توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و دول اتحادیه تجارت آزاد اروپا توسعه یافته و مدرنیزه شد

999478
تنظیم دوباره توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و دول اتحادیه تجارت آزاد اروپا

توافقنامه ای که محدوده توافقنامه تجارت آزاد (STA) میان ترکیه و دول اتحادیه تجارت آزاد اروپا (EFTA)(ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ، سوئیس) را توسعه داده و آن را مدرنیزه مینماید، امضا گردید.

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه، در مراسمی که در منطقه سودارکروکور ایسلند برگزار شده و طی آن توافقنامه جدید امضا گردید، شرکت کرد.

بر اساس این تغییرات، قوانین تجارت کالا و مقررات مسائل عمومی و نهادی، به روز رسانی شده، در ابزار حفاظت از تجارت، همکاریها و مکانیزمهای همراهیِ فراتر از قوانین سازمان تجارت جهانی (DTÖ) تاسیس گردید. قوانین "تسهیل تجارت" که امور و کارهای گمرکی را ساده میکند و مسائل "تجارت الکترونیکی"، به شکل بخشی از تفاهم نامه در آمد. همچنین مکانیزم حل اختلافات دوجانبه نیز تشکیل یافت.خبرهای مرتبط