امضای قرارداد انتقال گاز از قاره آفریقا به اروپا توسط مراکش و نیجریه

مراکش و نیجریه قرارداد انتقال گاز از قاره آفریقا به اروپا را امضا کردند.

990597
امضای قرارداد انتقال گاز از قاره آفریقا به اروپا توسط مراکش و نیجریه

گاربا شهو، سخنگوی محمد بخاری، رئیس جمهور نیجریه اعلام کرد: قرارداد انتقال گاز از آفریقا به اروپا در سفر او به مراکش و دیدارش با محمد ششم پادشاه این کشور امضا شده است.

شهو همچنین اظهار داشت:

"نیجریه صادرکننده گاز به کشورهای جنوب صحرای آفریقاست و از طریق مراکش به اروپا نیز این اقدام را انجام خواهد داد. خط لوله مشترک گاز که قاره های آفریقا و اروپا را به هم مرتبط می سازد، به تدریج احداث خواهد شد.

برای 25 سال نیازهای کشورهای منطقه و حوزه اروپا را تامین خواهیم کرد. این خط لوله 5660 کیلومتر خواهد بود. احداث خط لوله مذکور همچنین برای شهروندان نیجریه فرصت کار و اشتغال ایجاد خواهد کرد".

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط