وام 2.14 میلیارد یورویی گازپروم به پیمانکار پروژه جریان ترک

گازپروم شرکت انرژی روسیه اعلام کرد که وامی به مبلغ 2.14 میلیارد یورو در اختیار شرکت ساوت استریم ترانسپورت بی.وی پیمانکار پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی جریان ترک قرار خواهد داد.

985317
وام 2.14 میلیارد یورویی گازپروم به پیمانکار پروژه جریان ترک

گازپروم شرکت انرژی روسیه اعلام کرد که وامی به مبلغ 2.14 میلیارد یورو در اختیار شرکت ساوت استریم ترانسپورت بی.وی پیمانکار پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی جریان ترک قرار خواهد داد.

در بیانیه منتشره از سوی گازپروم آمده است، بهره وامی که با هدف احیای سرمایه در حال گردش این شرکت ارائه خواهد شد، 3.98 درصد بوده و اقساط آن نیز تا 30 دسامبر 2023 ادامه خواهد یافت.

پروتکل احداث بخش زمینی پروژه جریان ترک به سمت اروپا، ماه گذشته مابین شرکت سهامی عام خطوط لوله انتقال گاز و شرکت انرژی روسیه به امضا رسید.

هر کدام از خطوط پروژه انتقال گاز طبیعی جریان ترک که گاز روسیه را از طریق ترکیه به اروپا منتقل خواهد کرد، از ظرفیت سالانه 15.75 میلیارد متر مکعب برخوردار خواهد بود.

انتقال گاز دومین خط این پروژه از طریق یونان و بلغارستان به ایتالیا، در بین گذرگاه هایی است که هنوز در مورد آن تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.  خبرهای مرتبط