توسعه مرکز خرید و فروش در ترکیه

مراکز خرید و فروش در ترکیه سال گذشته دو میلیارد و دویست میلیون بازدیدکننده به خود جذب کرده اند

توسعه مرکز خرید و فروش در ترکیه

مراکز خرید و فروش در ترکیه سال گذشته دو میلیارد و دویست میلیون بازدیدکننده به خود جذب کرده اند.

حلوصی بلگو رئیس انجمن مراکز خرید و سرمایه گذاران طی سخنانی در این رابطه گفت: سرمایه گذاری ها در مراکز خرید و توجه مردم به این مراکز روز به روز افزایش میابد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تجارت الکترونیک از میزان توجه و علاقه مردم به مراکز خرید و فروش نکاسته است گفت: مراکز خرید را نباید تنها به عنوان مکانی برای خرید و فروش در نظر بگیریم. مراکز خرید در عین حال مکان هایی برای اجتماعی شدن و گردهم آمدن مردم به شمار میروند.

بلگو اعلام کرد که مراکز خرید در ترکیه در سال 2017 از 2 میلیارد و 200 میلیون بازدید کننده میزبانی کرده است که احتمالا این رقم در سال 2018 افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه مراکز خرید و فروش در ترکیه توسعه چشم گیری داشته و زمینه استخدام 520 هزار نفر را فراهم کرده اند تاکید کرد، حدود 58 میلیارد دلار در مراکز خرید در ترکیه سرمایه گذاری شده است.  حدود 10 درصد از سرمایه خارجی به عنوان مراکز خرید وارد ترکیه شده است. در حال حاضر 402 مرکز خرید در سطح کشور وجود دارد. این رقم تا پایان امسال به 410 خواهد رسید. توجه سرمایه گذاران خارجی جهت تاسیس مراکز خرید در ترکیه همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط