خط لوله گاز طبیعی جریان آبی مرمت می شود

گازپروم شرکت انرژی روسیه در چهارچوب فعالیتهای مراقبت و نگهداری طرحریزی شده، انتقال گاز از طریق خط لوله گاز طبیعی جریان آبی به ترکیه را بطور موقت متوقف خواهد کرد

968326
خط لوله گاز طبیعی جریان آبی مرمت می شود

 

گازپروم شرکت انرژی روسیه در چهارچوب فعالیتهای مراقبت و نگهداری طرحریزی شده، انتقال گاز از طریق خط لوله گاز طبیعی جریان آبی به ترکیه را بطور موقت متوقف خواهد کرد.

گازپروم اعلام داشت، بین روزهای 15 ام و 23 ام ماه می در خط لوله جریان آبی فعالیتهای مراقبت و مرمت انجام خواهد گرفت.

در روزهای مذکور انتقال گاز به ترکیه متوقف خواهد شد.

گازپروم سال گذشته از طریق جریان آبی 15 ممیز 8 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه انتقال داده بود.

ترکیه حدود 50 درصد واردات گاز را از طریق خط لوله جریان آبی تامین می کند.  خبرهای مرتبط