افزایش 75 درصدی صادرات روغن زیتون ترکیه

میزان صادرات روغن زیتون ترکیه در دوره چهار ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 75 درصد افزایش داشته و به ارزش 200 میلیون دلار رسید.

964033
افزایش 75 درصدی صادرات روغن زیتون ترکیه

بر اساس داده های مجمع صادر کنندگان ترکیه، میزان صادرات زیتون و روغن زیتون کشور در چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 74.7 درصد افزایش یافته و به 197 میلیون و 630 هزار دلار رسید.

شهر ازمیر کماکان پیشتاز صادرات زیتون و فرآورده های آن است. در ماه آوریل 92 میلیون و18 هزار و دلار از این شهر صادرات زیتون و روغن زیتون انجام گرفت.

میزان صادرات زیتون و روغن زیتون از ازمیر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 66.5 درصد افزایش داشت.

ازمیر با 40 میلیون و 814 هزار دلار صادرات زیتون و روغن زیتون در رتبه اول، استانبول با 12 میلیون و 419 هزار دلار در رتبه دوم و حتای در رتبه سوم صادرات این محصول در ترکیه قرار دارد.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط