بیلان تجارت خارجی ترکیه در ماه آوریل

گزارش ذیربط با داده های تجارت خارجی ماه آوریل وزارت گمرگ و بازرگانی ترکیه انتشار یافت

بیلان تجارت خارجی ترکیه در ماه آوریل

 

گزارش ذیربط با داده های تجارت خارجی ماه آوریل وزارت گمرگ و بازرگانی ترکیه انتشار یافت.

براین اساس، بیشترین سهم صادرات در ماه آوریل، با 2 میلیارد و 498 میلیون دلار به خودروهای موتوری، ماشین آلات، تجهیزات موتوری و رآکتورهای اتمی به میزان 1 میلیارد و 313 میلیون دلار و آهن و فولاد معادل 822 میلیون دلار تعلق گرفت.

در این ماه بیشترین صادرات با 1 میلیارد و 367 میلیون دلار به آلمان انجام گرفت.

این کشور را انگلستان با 852 میلیون دلار و ایتالیا با 786 میلیون دلار دنبال کردند.خبرهای مرتبط