اردوغان : نه با ارزهای خارجی بلکه با طلا بدهکار شوید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کنگره کار آفرینی استانبول سخنانی ایراد کرد

952725
اردوغان : نه با ارزهای خارجی بلکه با طلا بدهکار شوید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کنگره کار آفرینی استانبول سخنانی ایراد کرد.

اردوغان در این کنگره از کشورهایی که تحت فشار نرخ ارزهای خارجی قرار دارند خواست تا نه با دلار بلکه با طلا بدهی بگیرند.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اینکه نقاط تمرکز سیاست و تجارت تغییر یافته است گفت : دیگر با مواضع منطقه ایی و محلی حرکت می شود. دیگر کم کم همه به این واقعیت پی بردند که جهان از یک مرکز واحد قابل مدیریت نمی باشد.

رجب طیب اردوغان ضمن اشاره به اینکه صندوق بین المللی پول دیگر به دست اندرکاری در امور سیاسی کشورهایی که به آنها بدهی می دهد ، شروع کرده است تاکید کرد : کشورهای فقیر و نیازمند به کمک را به خاک و خون می کشند.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اینکه ترکیه بدهی های خود به صندوق بین المللی پول در سال 2013 را پرداخت کرده است افزود : با دلار زیر فشار نرخ ارزهای خارجی قرار می گیرند. طلا در طول تاریخ هرگز بعنوان عنصر اعمال فشار مورد استفاده قرار نگرفت.

اردوغان از کشورها خواست نه با دلار بلکه با طلا بدهی بگیرند. خبرهای مرتبط