صادرات ترکیه در ماه مارس افزایش یافت

میزان صادرات ترکیه نسبت به دوره مشابه سال قبل با 10.4 درصد رشد به 40 میلیارد و 727 میلیون دلار رسید

صادرات ترکیه در ماه مارس افزایش یافت

مجمع صادرکنندگان ترکیه (TİM) با انتشار گزارش آمار صادرات مارس 2018 از افزایش 11.5 درصدی و رسیدن به رقم 15 میلیارد و 106 میلیون دلاری صادرات خبر داد. 

در سه ماهه نخست سال جاری میزان صادرات ترکیه نسبت به دوره مشابه سال قبل با 10.4 درصد رشد به 40 میلیارد و 727 میلیون دلار رسیده است.

همچنین در دوره 12 ماهه گذشته ارزش کل صادرات ترکیه 159 میلیارد و 923 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به دوره مشابه در سال قبل 10.5 درصد رشد نشان می دهد.خبرهای مرتبط