اظهارات وزیر اقتصاد ترکیه در رابطه صادرات میوه و سبزی به روسیه

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در رابطه با محدودیت ایجاد شده در زمینه میزان صادرات گوجه فرنگی به روسیه گفت: در صورت لزوم ما نیز مشابه آن را انجام خواهیم داد

932936
اظهارات وزیر اقتصاد ترکیه در رابطه صادرات میوه و سبزی به روسیه

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در رابطه با محدودیت ایجاد شده در زمینه میزان صادرات گوجه فرنگی به روسیه گفت: در صورت لزوم ما نیز مشابه آن را انجام خواهیم داد.

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در رابطه با وضعیت اخیر صادرات میوه و سبزی گفت: در پی لغو ممنوعیت صادرات کالاهای خاص، از این کشور انتظار داشتیم تا تمامی محدودیت ها در زمینه صادرات میوه و سبزی را از میان بردارند.

زیبکچی با اشاره به اینکه با ایجاد محدودیت برای شرکت ها و تعیین تعداد شرکت های صادرکننده مطلقا مخالف هستند گفت: اقدام روسیه در راستای تعیین شرکت های صادر کننده گوجه فرنگی، اعتبار بخشی به شرکت های صادر کننده میوه و سبزی تازه و یا ارائه گواهینامه و انتخاب این نوع شرکت ها غیرقابل قبول است. این را واضح و آشکار بیان میکنیم. در حال حاضر کلیه کالاهای وارداتی از این کشور را ثبت میکنیم. این یک هدف دارد. در صورت لزوم ما نیز اقدام مشابهی را پیاده خواهیم کرد. ما نیز شرکت های خاصی را انتخاب خواهیم کرد.

زیبکچی با اشاره به زمانبر بودن پروسه صدور ویزا برای شرکت های ترکیه ای گفت: طی روزهای آینده در رابطه با لغو روند طولانی مربوط به دریافت ویزا با روش های خاص خود برخورد خواهیم داد.خبرهای مرتبط