افزایش تولیدات صنعتی ترکیه در ماه ژانویه

تولیدات صنعتی ترکیه در ماه ژانویه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش یافت

افزایش تولیدات صنعتی ترکیه در ماه ژانویه

تولیدات صنعتی ترکیه در ماه ژانویه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش یافت.

موسسه دولتی آمار ترکیه ، نتایج شاخص تولیدات صنعتی ترکیه در ماه ژانویه را انتشار داد.

تولیدات صنعتی ترکیه در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با ماه ژانویه سال 2017 12 درصد افزایش یافته است.

میزان افزایش شاخص کل در آمد خالص در بخش های خدماتی، تجارتی، راه و ساختمان و صنایع ، 25 درصد تحقق یافت.

بیشترین افزایش در شاخص در آمد با 50 درصد در بخش راه و ساختمان قید گردید.خبرهای مرتبط