امریکا مالیات گمرکی فولاد و آلومینیوم را افزایش می دهد

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در رابطه تصمیم مذکور امریکا با سسیلیا مالمستروم کمیسر تجارت اتحادیه اروپا مکالمه تلفنی انجام داد

923907
امریکا مالیات گمرکی فولاد و آلومینیوم را افزایش می دهد

 

ترکیه در پی تصمیم امریکا پیرامون اخذ مالیات گمرکی علاوه از فولاد و آلومینیوم وارادتی وارد عمل شد.

در این چهارچوب نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در رابطه تصمیم مذکور امریکا با سسیلیا مالمستروم کمیسر تجارت اتحادیه اروپا مکالمه تلفنی انجام داد.

در اطلاعیه وزارت اقتصاد در رابطه با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مالیات گمرکی فولاد را 25 درصد و آلومینیوم را نیز 10 درصد افزایش خواهد داد، گفته شد، در سال 2017 معادل 1 ممیز 2 درصد فولاد و 78 ممیز 5 درصد آلومینیوم به امریکا صادر شده است. در این چهارچوب وزارتخانه تحولات را از نزدیک دنبال می کند. در نزد امریکا و دیگر صادر کنندگان اقداماتی انجام می گیرد.

در اطلاعیه آمده است، نیهات ذیبکچی وزیر اقتصاد کشور در 5 ام ماه مارس با آقای سسیلیا مالمستروم کمیسر تجارت اتحادیه اروپا مکالمه تلفنی انجام دادند. هر دو طرف در مورد عملکرد مشترک در روند آتی در نزد سازمان تجارت جهانی به توافق رسیدند.خبرهای مرتبط