نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال 2018 4 درصد پیش‌بینی میشود

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ترکیه را 4 درصد پیش‌بینی کرد

912904
نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال 2018  4 درصد پیش‌بینی میشود

هیات مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال 2018 برای ترکیه، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری را 4 درصد پیش‌بینی کرد.

در این گزارش با تاکید بر اینکه اقتصاد ترکیه پس از تضعیف در سال 2016 در سال 2017 به وسیله سیاست مالی انبساطی و شرایط مطلوب بیرونی بهبود یافته است، گفته شد: "رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 حدود 7 در صد پیش‌بینی می شود. کسری تولید در نتیجه این رشد که بیش از حد انتظار بوده است، با نشانه های عدم تعادل مربوطه مثبت ارزیابی می شود".

صندوق بین‌المللی پول طی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در ماه اکتبر 2017، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌ 2018 را با توجه به سیاست‌های پولی و کاهش حمایت‌های مالی، 3.5 درصد پیش بینی کرده بود.

 

خبرگزاری آناتولی

 خبرهای مرتبط