زیبکچی: بخش خصوصی در رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، رشد اقتصادی در ربع چهارم سال 2017 بیش از 7 درصد خواهد بود

907368
زیبکچی: بخش خصوصی در رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند

 

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، رشد اقتصادی در ربع چهارم سال 2017 بیش از 7 درصد خواهد بود.

زیبکچی طی سخنانی در اجلاس مشترک اتاق صنایع استانبول و وزارت اقتصاد ضمن جلب دقت به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد ترکیه اظهار داشت، تغییر و تحول در جهان با همین سرعت ادامه یافته و ترکیه  جایگاه برحق خود در این جهان را بدست خواهد آورد.

نیهات زیبکچی با اشاره براینکه، رشد اقتصادی در ربع چهارم سال 2017 بیش از 7 درصد خواهد بود، ارقام تجارت را مورد ارزیابی قرار داده و گفت، صادرات ترکیه برغم تمامی تحولات منفی، بیش از 10 درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود، 50 درصد رشد ترکیه از صادرات، سرمایه گذاری و تولید تامین شده است. در این چهارچوب روند رشد ایده آلی نیز بدست آمده است. در سندهای تشویقی داده شده از سوی وزارت اقتصاد در سال 2017 ، نسبت به سال 2016، 81 درصد فازایش قید شده است. میزان سرمایه گذاری به رشد سال 2018 یاری فراوانی خواهد کرد.  خبرهای مرتبط