حجم صادرات کوجائلی ترکیه به حدود یک میلیارد دلار رسید

حجم تجارت خارجی استان بندری و صنعتی کوجائلی ترکیه در ماه نخست سال جاری به 981 میلیون و 301 هزار دلار رسید

حجم صادرات کوجائلی ترکیه به حدود یک میلیارد دلار رسید

براساس آمار شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM) کوجائلی، به عنوان یکی از مهم ترین استان های بندری و صنعتی کشور طی ماه ژانویه جاری 981 میلیون و 301 هزار دلار صادرات ثبت کرده و پس از استانبول و بورسا در جایگاه سوم قرار گرفت.

هفتاد و دو درصد این صادرات معادل 707 میلیون و 658 هزار دلار مربوط به بخش خودروسازی و شیمیایی است. خودروسازی با 387 میلیون و 277 هزار دلار جایگاه نخست و شیمیایی نیز با 320 میلیون و 381 هزار دلار نیز ردیف دوم صادرات را به خود اختصاص داد.

اسپانیا، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در صدر کشورهای اروپایی است که بیشترین صادرات به آنها صورت گرفته است. حجم تجارت به اسپانیا با 40 درصد افزایش به 84 میلیون و 963 هزار دلار رسیده است.

همچنین بریتانیا با 84 میلیون و 946 هزار دلار، آلمان 83 میلیون و 120 هزار دلار، فرانسه با 66 میلیون و 42 هزار دلار و هلند با 65 میلیون و 253 هزار دلار نیز پس از اسپانیا بیشترین واردات از کوجائلی را داشته اند. 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط