گازپروم به سرمایه گذاری در پروژه جریان ترک ادامه می دهد

آلکساندر مدودف معاون رئیس گازپروم شرکت انرژی روسیه اعلام داشت، در نظر داریم که در سال 2018 برای احداث خط لوله گاز طبیعی جریان ترک، حدود 3 ممیز 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم

888876
گازپروم به سرمایه گذاری در پروژه جریان ترک ادامه می دهد

 

آلکساندر مدودف معاون رئیس گازپروم شرکت انرژی روسیه اعلام داشت، در نظر داریم که در سال 2018 برای احداث خط لوله گاز طبیعی جریان ترک، حدود 3 ممیز 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم.

مدودف اظهار داشت، با این رقم سرمایه گذاری گازپروم در سال 2018 در پروژه جریان آبی نسبت به سال گذشته به دو برابر خواهد رسید.

گازپروم سال گدشته برای احداث پروژه جریان ترک، حدود 1 ممیز 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بود.

پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک شامل دو خط بوده و هر کدام از خط ها 15 ممیز 75 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارند.

انتظار می رود اولین خط که نیاز ترکیه به گاز طبیعی را تامین خواهد کرد، در ماه مارس سال 2018 و دومین خط نیز که تا اروپا امتداد خواهد یافت، در سال 2019 مورد بهره برداری قرار داده شود.خبرهای مرتبط