افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ترکیه

شاخص قیمت مصرف‌کننده در ترکیه در ماه دسامبر 0.69 درصد و شاخص تولید داخلی نیز 1.37 درصد افزایش یافت

افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ترکیه

بنابه به اعلام سازمان آمار ترکیه «توئیک»، با توجه به میانگین 12 ماهه، شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولید کنندگان داخلی به ترتیب 11.14 درصد و 15.82 درصد افزایش یافته است.

میزان تورم سالانه 11.92 درصد درشاخص قیمت مصرف کننده و در شاخص قیمت تولید کننده داخلی 15.47 درصد بود.

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر 0.69 درصد و شاخص تولید داخلی داخلی نیز 1.37 درصد افزایش یافت.

شاخص قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدوده 11.92 درصد و شاخص تولید داخلی داخلی نیز 15.47 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط