وزیر اقتصاد از افزایش فعالیت پیمانکاران ترک در خارج از کشور خبر داد

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که پیمانکاران ترک سال گذشته در 57 کشور مختلف پروژه جدیدی به ارزش 13.1 میلیارد دلار بر عهده گرفته اند

867578
وزیر اقتصاد از افزایش فعالیت پیمانکاران ترک در خارج از کشور خبر داد

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که پیمانکاران ترک سال گذشته در 57 کشور مختلف پروژه جدیدی به ارزش 13.1 میلیارد دلار بر عهده گرفته اند.

زیبکچی اعلام کرد که اتحادیه پیمانکاران ترکیه که در سال 1952 تاسیس شده و یکی از نهادهای جامعه مدنی مستقل به شمار میرود، در حال حاضر 122 عضو دارد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شرکتهای پیمانکاری ترک از سال 1972 تاکنون در 118 کشور بیش از 9 هزار پروژه به ارزش 350 میلیارد دلار را بر عهده گرفته اند، تعداد شرکت هایی که در خارج از کشور پروژه گرفته اند، را حدود دو هزار اعلام کرد.

نیهات زیبکچی در ادامه سخنانش در خصوص پروژه های پیمانکاران ترک در خارج از کشور به ارائه اطلاعات پرداخت.خبرهای مرتبط