نیهات زیبکچی رشد اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، رشد اقتصاد ترک در ربع سوم سال جاری رکورد شکسته است

866053
نیهات زیبکچی رشد اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

 

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، رشد اقتصاد ترک در ربع سوم سال جاری رکورد شکسته است.

زیبکچی با انتشار اطلاعیه ای در ارزیابی ارقام رشد ربع سوم سال جاری، با تاکید براینکه، نهادهای بین المللی تخمین های خود در زمینه رشد از ماه آوریل بدین طرف را افزایش داده و ترکیه در بین کشورهای گروه 20 صاحب عنوان کشور سریع الرشد خواهد شد، اظهار داشت، اقتصاد ترکیه در ربع سوم سال جاری 11 ممیز 1 درصد افزایش یافته و صحت این تخمینها را در میان گذاشته است.

نیهات زیبکچی با اشاره براینکه، رشد میانگین سه ربع اول سال 7 ممیز 37 درصد می باشد، گفت، با در نظر گرفتن این رشد، 2 ممیز 78 درصد این رقم به صادرات و 3 ممیز 76 درصد مابقی نیز به سرمایه گذاریها و جمع صادرات قطعی تعلق دارد. این تحول بی نهایت مثبتی می باشد. صادرات از نظر ما اهمیت فراوانی دارد.     خبرهای مرتبط