افزایش صادرات گاز طبیعی به ترکیه در سال 2017

شرکت روسی گازپروم اطلاعیه ایی در این زمینه انتشار داد

860844
افزایش صادرات گاز طبیعی به ترکیه در سال 2017

شرکت روسی گازپروم اعلام کرد صادرات گاز طبیعی به ترکیه در ماههای بین ژانویه و نوامبر سال 2017 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 20 ممیز 4 درصد افزایش یافته است.

گازپروم در اطلاعیه ایی که در این رابطه انتشار داد ضمن اشاره به اینکه انتقال گاز طبیعی در کشورهایی که با پروژه جریان ترک راه یابی به بازارهای آنها مورد هدف است، افزایش یافته اعلام کرد : شرکت گاز پروم در این چهارچوب انتقال گاز طبیعی به یونان را 11 ممیز 6 درصد، بلغارستان 6 ممیز 8 درصد، مجارستان 22 ممیز 3 درصد و صربستان 26 ممیز 1 درصد را افزایش داده است.خبرهای مرتبط