افزایش حجم صادرات ترکیه در ماه اکتبر

صادرات ترکیه به اروپا در ماه اکتبر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش 11.4 درصدی به 6 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید

افزایش حجم صادرات ترکیه در ماه اکتبر

بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه٬  صادرات کشور در ماه اکتبر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به اروپا با افزایش 11.4 درصدی به 6 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید.

حجم صادرات ترکیه به اروپا در ماه اکتبر سال گذشته 48.4 درصد بوده و این حجم در دوره سال جاری نیز 49.5 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش٬ صادرات ترکیه به کشورهای آلمان در بازه زمانی مذکور یک میلیارد و 455 میلیون دلار٬ انگلستان 890 میلیون دلار٬ آمریکا 771 میلیون دلار و ایتالیا 746 میلیون دلار است.

واردات ترکیه نیز از کشورهای چین 2 میلیارد و 113 میلیون دلار٬ آلمان 2 میلیارد و 33 میلیون دلار٬ روسیه یک میلیارد و 793 میلیون دلار و ایتالیا نیز یک میلیارد و 79 میلیون دلار بوده است.خبرهای مرتبط