امضای قرار داد حمل و نقل تجاری بین ترکیه، ایران و قطر

این قرار داد موجب سهولت در حمل و نقل دریایی و زمینی بین سه کشور خواهد شد

855435
امضای قرار داد حمل و نقل تجاری بین ترکیه، ایران و قطر

قرار داد تسهیل سازی حمل و نقل کالاهای تجاری و عبور ترانزیت بین ترکیه؛ ایران و قطر از سوی نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه، محمد شریعتمداری وزیر صنایع و بازرگانی، شیخ بن جاسم بن محمد آل ثانی وزیر اقتصاد و بازرگانی قطر امضا گردید.

این قرار داد که در تهران از سوی ترکیه، ایران و قطر امضا شد در موازات تامین سهولت در حمل و نقل دریایی و زمینی برای توسعه روابط بین سه کشور زمینه فراهم خواهد ساخت.

بموجب این قرار داد ایران ، کشور تامین کننده ترانزیت بین ترکیه و قطر می باشد.

در قرار داد مذکور که پیش بینی تشکیل گروههای کاری مشترک بین سه کشور است، تصمیم به برگزاری سه اجلاس سنجش در سال گرفته شد.خبرهای مرتبط