ساخت خط لوله ایی به طول 520 کیلومتر از سوی شرکت گازپروم روسیه

شرکت انرژی گازپروم روسیه در دو بخش پروژه جریان ترک ، خط لوله ایی به طول 520 کیلومتر احداث کرد

854036
ساخت خط لوله ایی به طول 520 کیلومتر از سوی شرکت گازپروم روسیه

شرکت انرژی گازپروم روسیه در دو بخش پروژه جریان ترک ، خط لوله ایی به طول 520 کیلومتر احداث کرد.

شرکت گازپروم با انتشار اطلاعیه ایی در این زمینه اعلام داشت : از 7 ام ماه می بدین طرف در دو بخش مسیر خط لوله گاز طبیعی که قرار است از روسیه آغاز شده و از طریق دریای سیاه به ترکیه انتقال داده شود، جمعا 520 کیلومتر خط لوله تاسیس شده است.

در این اطلاعیه چنین گفته شد : در حال حاضر امور احداث ادامه دارد، جریان ترک به تنوع گذرگاههای انتقال گاز طبیعی امکان فراهم خواهد کرد و موجب افزایش امنیت انرژی در اروپا خواهد شد.خبرهای مرتبط