افزایش گاز طبیعی گازپروم

تولید گاز طبیعی گازپروم شرکت انرژی روس در دوره ماههای ژانویه الی اکتبر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته و به سطح 384 ممیز 1 میلیارد مترمکعب رسید

840046
افزایش گاز طبیعی گازپروم

 

تولید گاز طبیعی گازپروم شرکت انرژی روس در دوره ماههای ژانویه الی اکتبر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته و به سطح 384 ممیز 1 میلیارد مترمکعب رسید.

براساس اطلاعیه گازپروم، صادرات گاز طبیعی به کشورهای خارج از اتحادیه دول مستقل در دوره ماههای ژانویه الی اکتبر با 9 ممیز 2 درصد افزایش به 157 ممیز 1 میلیارد مترمکعب رسیده است.

در اطلاعیه ضمن اشاره براینکه، صادرات گاز طبیعی به ترکیه در این دوره 22 ممیز 5 درصد افزایش یافته است، گفته شد، علاوه براین در دوره مورد بحث صادرات گاز طبیعی به مجارستان 25 ممیز 9 درصد و به صربستان نیز 27 ممیز 6 درصد افزایش پیدا کرده است.خبرهای مرتبط