افزایش درآمد گردشگری ترکیه در سه ماهه سوم 2017

درآمد ترکیه از بخش صنعت گردشگری در سه ماهه سوم امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 37.6 درصد افزایش یافت

افزایش درآمد گردشگری ترکیه در سه ماهه سوم 2017

بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه، درآمد کشور از بخش صنعت گردشگری در سه ماهه سوم امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 37.6 درصد افزایش یافته و به 11 میلیارد و 391 میلیون و 668 هزار دلار رسید.

بر این اساس 77 درصد از این میزان درآمد (صرف نظر از هزینه های رومینگ و مارینا) توسط گردشگران خارجی و 23 درصد نیز از گردشگری شهروندان ترک مقیم خارج از کشور در سفرهایشان به ترکیه حاصل شده است.

از کل هزینه هایی که در دوره مذکور صورت گرفته 8 میلیارد و 855 میلیون و 369 هزار دلار، شخصی و 2 میلیارد و 536 میلیون و 299 هزار دلار در قالب تورهای گردشگری بوده است.

میزان متوسط هزینه های گردشگری برای هر شهروند ترکیه 684 دلار و برای هر تبعه خارجی نیز 634 دلار گزارش شده است.خبرهای مرتبط