افزایش 10.5 درصدی میزان صادرات ترکیه طی نه ماه نخست امسال

میزان صادرات ترکیه در دوره 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 درصد افزایش یافته و به 115 میلیارد و 132 میلیون دلار رسید

افزایش 10.5 درصدی میزان صادرات ترکیه طی نه ماه نخست امسال

مرکز آمار ترکیه با همکاری وزرات گمرک و تجارت کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد که میزان صادرات ترکیه در دوره 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 درصد افزایش یافته و به 115 میلیارد و 132 میلیون دلار صعود کرده است.

بر اساس گزارش مذکور میزان صادرات ترکیه در ماه سپتامبر جاری 8.7 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته و به 11 میلیارد و 848 میلیون رسیده و میزان واردات کشور در این ماه نیز با 30.6 درصد افزایش به 19 میلیارد و 982 میلیون دلار رسیده است.

در حالی که نسبت صادرات به واردات کشور در ماه سپتامبر سال گذشته 71.3 درصد بود، این میزان در مدت مشابه سال جاری به 59.3 درصد کاهش یافت.

همچنین میزان واردات کشور در دوره 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 15.5 درصد افزایش به 168 میلیارد و 961 میلیون دلار رسیده است.خبرهای مرتبط