زیبکچی: اژه مانند گذشته تبدیل به مرکز اقتصاد جهان خواهد شد

وزیر اقتصاد ترکیه اظهار داشت، دریای مدیترانه که در دنیای گذشته مرکز اقتصاد جهان بوده، در قرن 21 نیز به این میسیون تاریخی اش دست خواهد یافت

834089
زیبکچی: اژه مانند گذشته تبدیل به مرکز اقتصاد جهان خواهد شد

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اظهار داشت، دریای مدیترانه که در دنیای گذشته مرکز اقتصاد جهان بوده، در قرن 21 نیز به این میسیون تاریخی اش دست خواهد یافت. 

زیبکچی در نشست اقتصادی اژه در ازمیر گفت، ترکیه و یونان بایستی اژه را به یک دریای رفاه مشترک تبدیل کنند. 

زیبکچی افزود، اگر ترکیه و یونان بتوانند اژه را به مرکز آموزش، تکنولوژی برتر، توریزم بهداشتی، انرژی قابل تجدید، داروسازی و کشاورزی در قرن 21 تبدیل کنند، این خاکها همانند گذشته به خاکهایی که اقتصاد و رفاه جان می گیرد تبدیل خواهد شد. 

وزیر اقتصاد ترکیه تصریح کرد، در صورتی که ما نتوانیم آناتولی غربی، اژه و سواحل یونان را به شرکای یک رفاه مشترک تبدیل کنیم، و دو طرف قادر به توسعه و تقویت ابزارهای اقتصادی مان نشویم، تاریخ از ما حساب خواهد پرسید. 

زیبکچی با تاکید بر اینکه افزایش در صادرات به شکلی پایدار ادامه دارد، اظهار داشت، صادراتمان در ماه اکتبر افزایشی 16 درصدی قید کرد. ان شاالله در سال 2017 از افزایش 11 درصدی سالانه که 157.6 میلیارد دلار تحقق یافت، فراتر خواهیم رفت. 

 خبرهای مرتبط