صندوق بین المللی پول: اقتصاد ترکیه رشد بسیار قوی داشت

معاون بخش مطالعات اقتصادی صندوق بین المللی پول (IMF) : اقتصاد ترکیه در سه ماه آخر سال گذشته و سه ماه اول امسال رشد بسیار قوی داشته است

صندوق بین المللی پول: اقتصاد ترکیه رشد بسیار قوی داشت

موریس ابسفلد، مدیر بخش مطالعات اقتصادی، جیان ماریا میلسی فرتی، معاون بخش مذکور و اویا جلاسون رئیس بخش نیمکره غربی صندوق بین المللی پول (IMF) در پی انتشار گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی شماره اکتبر2017 این صندوق نشست خبری برگزار کردند.

میلسی فرتی به خبرنگار آناتولی در رابطه با تجدید نظر مثبت در چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه در سال 2017 اظهار داشت: اقتصاد ترکیه در واقع در سه ماه آخر سال گذشته و سه ماه اول امسال رشد بسیار قوی داشته است. این رشد، دلیل اصلی تجدید نظر مثبت در اقتصاد ترکیه است. اقتصاد ترکیه حتی فقط با میزان تولید در سه ماه دوم سال جاری نیز به نرخ رشد بسیار بالایی برای سال 2017 دست یافته است.

صندوق بین‌المللی پول امروز در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال 2017 را از 2.5 درصد به 5.1 درصد؛ برای سال 2018 نیز از 3.3 درصد به 3.5 درصد افزایش داد.

صعود 2.6 درصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال جاری، جدی‌ترین تجدید نظر مثبت در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان بوده است و پیش‌بینی رشد اقتصادی سرفصل «اروپای رو به رشد و ارتقا» برای سال 2017 را از 3.5 درصد به 4.5 درصد افزایش داد.

گفتنی است در این نشست خبری، ابسفلد با ارزیابی آخرین تحولات در اقتصاد جهانی و برخی از کشورها و در بخش دوم نیز به سوال - جواب پرداخت.خبرهای مرتبط