تحولی جدید در پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک

تمنوژکا پتکووا وزیر انرژی بلغارستان و آلکسی میلر رئیس شرکت روس گازپروم حمل و نقل گاز از طریق حط لوله گاز طبیعی جریان ترک را مورد بررسی قرار دادند

815568
تحولی جدید در پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک

 

تمنوژکا پتکووا وزیر انرژی بلغارستان و آلکسی میلر رئیس شرکت روس گازپروم حمل و نقل گاز از طریق حط لوله گاز طبیعی جریان ترک را مورد بررسی قرار دادند.

گازپروم با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، میلر و پتکووا پیرامون همکاری روسیه و بلغارستان در عرصه انرژی بحث و تبادل نظر کردند.

در اطلاعیه گفته شد، طرفین در چهارچوب انتقال گاز روس به بلغارستان و احداث پروژه جریان ترک، به ترانسفر گاز روس به اروپا از طریق بلغارستان اولویت دادند.

بلغارستان که در نظر دارد گاز روسیه را بوسیله پروژه جریان جنوب به اروپا حمل بکند، بدلیل معلق ماندن این پروژه، توانسته بود طرحهای خود را اجرا بکند.

روسیه در نظر دارد که با اجرای پروژه جریان ترک، از طریق بلغارستان به اروپا گاز حمل بکند.خبرهای مرتبط