زیبکچی: اقتصاد ترکیه رکورد شکست

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه ماه گذشته رکورد شکسته است

789232
زیبکچی: اقتصاد ترکیه رکورد شکست

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه ماه گذشته رکورد شکسته است.

زیبکچی در جریان شرکت در بیست و دومین فستیوال فرهنگ و هنر و فرش دستباف، تاکید کرد که ترکیه در ربع اول سال 2017، در بین بیست کشور پیشرفته جهان، در جایگاه سومین کشور توسعه یافته قرار گرفته است.

زیبکچی ضمن یادآوری اینکه میزان صادرات ماه گذشته، رکورد شکسته است، گفت: ماه گذشته در امر صادرات، رکورد شکستیم. ماهانه 28 درصد افزایش قید کرده ایم. ترکیه امسال به یکی از سه اقتصاد در حال رشد سریع جهان تبدیل شده است. هدف اصلی ما تبدیل شدن به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان است. در آینده به اذن خداوند ترکیه یکی از سه اقتصاد بزرگ اروپا تبدیل خواهد شد.  خبرهای مرتبط