افزایش میزان صادرات ترکیه در ماه ژوئن 2017

میزان صادرات ترکیه در ماه ژوئن امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 2.3 درصد افزایش به 13 میلیارد و 166 میلیون دلار رسید

780769
افزایش میزان صادرات ترکیه در ماه ژوئن 2017

بر اساس «آمارموقت تجارت خارجی» ترکیه که از سوی وزارت بازرگانی و تجارت و مرکز آمار کشور آماده شده است، میزان صادرات ترکیه طی ماه ژوئن با افزایش 2.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2016، به 13 میلیارد و 166 میلیون دلار رسید.

از سوی دیگر میزان واردات کشور با کاهش 1.5 درصدی نسبت به ژوئن گذشته به 19 میلیارد و 177 میلیون دلار کاهش یافت. بدین ترتیب کسری تجارت خارجی ترکیه با 9.1 درصد کاهش به 6 میلیارد و 11 میلیون دلار تنزل یافت.

در این دوره نسبت صادرات به واردات در مقایسه با سال گذشته از 66.1 درصد به 68.7 درصد افزایش یافت.

صادرات ترکیه در نیمه اول سال 2017 نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش 8.2 درصدی به 77 میلیارد و 4 میلیون دلار و میزان واردات با 8.7 درصد صعود به 108 میلیارد و 324 میلیون دلار رسید. 

در این دوره کسری تراز تجارت خارجی ترکیه با 10 درصد افزایش در سطح 30 میلیارد و 870 میلیون دلار تحقق یافت. نسبت صادرات به واردات نیز 71.5 درصد رقم خورده است. 

میزان صادرات ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه ژوئن نسبت به دوره مشابه سال گذشته 0.1 درصد افزایش یافت و به 6 میلیارد و 249 میلیون دلار رسید. در همین دوره سهم اتحادیه اروپا از صادرات ترکیه از 48.5 درصد به 47.5 درصد کاهش یافت.

ترکیه بیشترین صادرات خود را با 1 میلیارد و 301 میلیون دلار به آلمان انجام داده است. پس از این کشور نیز امارات متحده عربی با 896 میلیون، آمریکا با 886 میلیون و انگلستان با 808 میلیون دلار قرار گرفتند.

همچنین بیشترین واردات ترکیه با 1 میلیارد و 924 میلیون دلار از چین صورت گرفته است. آلمان با 1 میلیارد و 642 میلیون دلار، روسیه 1 میلیارد و 385 میلیون و آمریکا با 1 میلیارد و 64 میلیون دلار در رده های بعدی میزان صادرات به ترکیه قرار دارند. 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط