اظهارات وزیر اقتصاد ترکیه در مورد بحران حاصله در روابط ترکیه و آلمان

نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه : اتهامات بی مورد و بدور از واقعیت ، قاطعیت ترکیه در زمینه توسعه روابط اقتصادی با آلمان را تحت تاثیر قرار نخواهد داد

اظهارات وزیر اقتصاد ترکیه در مورد بحران حاصله در روابط ترکیه و آلمان

نیهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه طی یک بیانیه کتبی اعلام داشت : اتهامات بی مورد و بدور از واقعیت ، قاطعیت ترکیه در زمینه توسعه روابط اقتصادی با آلمان را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

زیبکچی تاکید کرد : آلمان یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه است. کذا ترکیه همواره سعی کرده است تا روابط اقتصادی خود با آلمان را به مراحل پیشرفته تری برساند . ولی اظهارات مقامات آلمانی بر علیه ترکیه بی نهایت تاسف بار است.

وزیر اقتصاد ترکیه ضمن اشاره به اینکه ترکیه یک دولت حقوقی متکی بر أصول و ارزشهای دموکراتیک بین المللی است اعلام داشت : ما بدون توجه به برگ هویت و یا گذرنامه کسانیکه در ترکیه سرمایه گذاری می کنند، تمامی آنها را بعنوان فردی از خود مشاهده می کنیم. زیرا می دانیم که تمامی دوستانی که با اعتماد به ظرفیت و قدرت ترکیه در کشورمان  سرمایه گذاری می کنند، عناصر اصلی داستان موفقیت هستند. حدود 7 هزار شرکت آلمانی که تا به امروز در ترکیه  فعالیت کرده اند، نشانه ملموس این واقعیت هستند.

نیهاد زیبکچی ضمن اشاره به اینکه قوانین و اصول جذب سرمایه گذاران هر چه بیشتر آلمانی به ترکیه بمورد اجرا گذاشته خواهد شد تاکید کرد : بویژه جو باثبات اقتصادی و سیاسی مان ، عناصر حمایت آمیز سخاوتمندانه مان و با سیستم حقوقی دوست با سرمایه گذاران ؛ ترکیه همواره درهای خود را بر روی دوستان آلمانی خود باز خواهد گذاشت.

اتهامات دروغین و بی مسند که موجب بروز بحران شده است، قاطعیت ما در زمینه توسعه روابط اقتصادی با آلمان را هرگز تحت تاثیر قرار نخواهد داد. توسعه روابط حسنه بین دو کشور موجب خواهد شد تا هر دو طرف از این امر سود ببرند. در وضعیت برعکس نیز باز هر دو کشور متضرر خواهند شد. این وضعیت در عین حال موجب خرسندی کسانی که به دوستی تاریخی ترکیه و آلمان ایمان دارند، نخواهد شد.خبرهای مرتبط