افزایش میزان صادرات شرکت روسی گازپروم به ترکیه

میزان صادرات گاز طبیعی شرکت روسی گازپروم به ترکیه، در دوره بین اول ژانویه تا 15 جولای در مقایسه یا سال گذشته 22 درصد افزایش یافت

772941
افزایش میزان صادرات شرکت روسی گازپروم به ترکیه

میزان صادرات گاز طبیعی شرکت روسی گازپروم به ترکیه، در دوره بین اول ژانویه تا 15 جولای در مقایسه یا سال گذشته 22 درصد افزایش یافت.

گازپروم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، صادرات این شرکت به کشورهای معین افزایش یافته است.

میزان صادرات این شرکت در تاریخ بین اول ژانویه تا 15 جولای، به مجارستان 26.6 درصد، به صربستان 47.9 درصد، به بلغارستان  12.6 درصد و به یونان 10 درصد افزایش یافته است.

در این دوره میزان صادرات به کشورهایی بجز جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع با 12.3 درصد افزایش، به سطح 102.9 میلیارد متر مکعب رسید.

در دوره مذکور، میزان گاز طبیعی صادراتی گازپروم به ترکیه را 22 درصد افزایش یافته است.


برچسب ها: #گازپروم , #ترکیه

خبرهای مرتبط